Електрична енергія споживачам

Загальні умови електропостачання

На роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку.

Постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником, що отримав відповідну ліцензію, з суворим дотриманням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу. Даний договір розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу та укладається в установленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії порядку.

Ціни та умови

 
Вибір комерційної пропозиції:
    КП №1
    КП №2

Заява-приєднання до публічного Договору
Заява на продовження дії Договору
ДОГОВІР про постачання електричної енергії споживачу 

Стандарти якості електричної енергії

Якість електричної енергії - це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.
Відповідно до положень п. 11.4.6 гл. 11.4 розд. XI Кодексу систем розподілу, параметри якості електроенергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності».

Компенсація споживачам за недотримання стандартів якості

З метою захисту прав споживачів постановою НКРЕКП №375 від 12.06.2018 затверджено гарантовані стандарти якості надання послуг з електропостачання та компенсації споживачам за недотримання даних стандартів
Відповідно до стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, визначено 16 гарантованих стандартів для оператора системи розподілу та 4 гарантовані стандарти для електропостачальника та компенсації за їх недотримання.
У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, зазначених вище, електропостачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у Додатку 2 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання.
У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання електророзподільним підприємством, дане підприємство так само сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у Додатку 1 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання.
Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.
ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за надання послуг з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених пп. 5 та 6 п. 2.3 гл. 2 вищезазначеного Порядку - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії).

Припинення електропостачання

Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі Правилами роздрібного ринку, Кодексом систем розподілу і Кодексом систем передачі.

Відновлення електропостачання

Підключення електроустановок Користувача, які були відключені на виконання вимоги або припису, здійснюється протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після усунення Користувачем порушень, що підтверджується відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення має повідомити оператора системи в день отримання такої інформації.
Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення.

Розгляд звернень/скарг/претензій

Споживач може подати звернення/скаргу/претензію шляхом:

 • подання письмової заяви на особистому прийомі у керівництва ТОВ «ІТ Енергія»;
 • подання письмової заяви поштовим зв’язком на адресу для листування ТОВ «ІТ Енергія»;
 • в електронному вигляді на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
 • за формою у розділі «Контакти».

Звернення/скарга/претензія має містити:

 • у разі звернення фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання; у разі звернення юридичної особи, фізичної особи підприємця: назва, юридична адреса, адреса знаходження об'єкта електропостачання;
 • викладено суть порушеного питання у зверненні/скарзі/пропозиції;
 • письмове звернення/скарга/претензія повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. При поданні звернення/скарги/претензії в електронному вигляді також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним.

При пред'явленні Споживачем претензії, враховуються вимоги чинного законодавства в тому числі щодо змісту, порядку пред'явлення, строку розгляду, документів, що долучаються до вимоги/претензії тощо.

Строки розгляду звернень/скарг/претензій

З метою захисту прав споживачів НКРЕКП затверджено гарантовані стандарти якості надання послуг з електропостачання та компенсації споживачам за недотримання даних стандартів. Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, визначено 4 гарантовані стандарти для електропостачальника та строки для їх реалізації:

 1. Надання даних про споживання електричної енергії у строк 5 робочих днів з дня отримання запиту споживача;
 2. Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання звернення/скарги/претензії споживача у строк:
  • до 30 днів;
  • до 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу обліку;
 3. Розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку на оплату у строк 5 робочих днів з дати отримання звернення;
 4. Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію (якщо постачання електричної енергії споживачу здійснюється постачальником універсальних послуг або якщо відповідно до комерційної пропозиції електропостачальника плату за надання послуг з розподілу електричної енергії забезпечує електропостачальник) у строк 30 днів з дня отримання повідомлення від ОСР щодо виплати компенсації.

Права та обов’язки споживачів електричної енергії

Згідно Закону України «Про ринок електричної енергії»:

Права споживачів електричної енергії

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу - договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
2) змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
3) отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та вимогами до якості електричної енергії;
4) на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
5) на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
6) на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
7) на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
8) подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
9) отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
10) отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
11) інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.

Обов’язки споживачів електричної енергії

1) сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
2) надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;
3) дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
4) врегулювати у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.

Зміна електропостачальника

Зміна електропостачальника споживачем здійснюється на безоплатній основі у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку.
Порядок зміни електропостачальника має, зокрема, визначати:
1) умови та процедури зміни електропостачальника;
2) положення щодо забезпечення належного та достовірного комерційного обліку споживача при зміні електропостачальника;
3) положення щодо обміну інформацією при зміні електропостачальника;
4) права та обов’язки електропостачальників, оператора системи передачі та/або оператора системи розподілу, споживача при зміні електропостачальника.

Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена у строк не більше трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити електропостачальника.

Спори між споживачем та електропостачальником під час зміни електропостачальника розглядаються відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів затвердженого Регулятором. Наявність спору між електропостачальником і споживачем не є підставою для затримки у виконанні договору постачання електричної енергії споживачу новим електропостачальником.

До припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору.
Регулятор здійснює моніторинг практики зміни електропостачальника.

Важливо!

Умовою зміни постачальника є відсутність заборгованості перед попереднім Постачальником.

Порядок надання повідомлень про загрозу електробезпеці споживачів

Наступний Порядок визначає процедуру надання інформації про загрозу електробезпеці споживачів і створений для оперативного реагування та швидкої локалізації подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві.

І. Дії працівників або свідків нещасного випадку чи аварії яка становить загрозу електробезпеці

 • Строк подачі інформації: негайно
 • Кому подається інформація: для працівників - безпосередньому керівнику працівника або іншій уповноваженій особі на підприємстві. Для споживачів – ТОВ "ІТ Енергія"
 • Порядок дій: у випадку виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві необхідно негайно, перш за все самому, тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на землю чи падіння дерева на провода повітряних ліній безпечна від- стань становить не менше 8 метрів), сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та повідомити про подію через засоби зв`язку або безпосереднього керівника або іншу уповноважену особу на підприємстві, для споживачів - ТОВ "ІТ Енергія" за телефоном: +38(093)418-61-07

ІІ. Дії керівників або інших уповноважених осіб на підприємстві у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію, яка становить загрозу електробезпеці

 • Строк подачі інформації: негайно.
 • Кому подається інформація: у разі пожежі на об'єктах: повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, чергового диспетчера РЕМ, ОДС. (тел.: 101) та ТОВ " ІТ Енергія" за телефоном: +38(093)418-61-07
 • Порядок дій: керівники на місцях, перш за все, повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати за необхідності надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи по недопущенню подібних подій.

Для надання повідомлення про загрозу електробезпеці необхідно зателефонувати за номером телефону+38(093)418-61-07 або надіслати листа електронною поштою на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеці».

Головна
  Енергія технологій

 

 Call us: +38(093)418-61-07