ПРИРОДНИЙ ГАЗ СПОЖИВАЧАМ

 

 

Загальні умови постачання природного газу

Усі умови поставки природного газу за договором мають бути справедливими та добре відомими заздалегідь. У будь-якому випадку вся відповідна інформація має бути надана споживачеві до укладення договору.
Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором (НКРЕКП) та оприлюднюється в установленому порядку.

Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. Договір на постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним.

Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених цим Законом.

Права та обов'язки постачальників і споживачів визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України, правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами, а також договором постачання природного газу.

Договір постачання повинен містити такі істотні умови:
1) обов'язок постачальника забезпечити споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті постачальника;

2) обов'язок постачальника забезпечити споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного газу таким споживачем на безоплатній основі;

3) обов'язок постачальника повідомити споживачу про намір внесення змін до договору постачання природного газу в частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права споживача на дострокове розірвання договору постачання, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;

4) обов'язок постачальника забезпечити споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

5) обов'язок постачальника забезпечити споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення спорів з таким постачальником;

6) порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок порушення договору постачання.

Укладення договору постачання природного газу здійснюється з урахуванням таких вимог:
споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником;

договір постачання природного газу не укладається в разі закупівлі природного газу постачальником на власні потреби з власного обсягу природного газу;

Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на визначений договором період.

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
- У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем та постачальником може бути укладений договір постачання природного газу на умовах цього розділу.

- У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

- У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

- Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із споживачем, який звільняє приміщення.

- Постачальники із спеціальними обов'язками, на яких в установленому порядку покладений обов'язок постачати природний газ певній категорії споживачів, у тому числі в певних обсягах, не мають права відмовити таким споживачам, об'єкти яких знаходяться на закріпленій території цих постачальників, в укладанні договору постачання природного газу (з урахуванням певних обсягів та цін, якщо вони будуть встановлені для постачальника) за умови дотримання цими споживачами вимог цих Правил та чинного законодавства України.

- При цьому при укладанні такими споживачами договору постачання природного газу з іншим постачальником (відмінним від постачальника із спеціальними обов'язками) договір постачання природного газу з постачальником із спеціальними обов'язками (за його наявності) на період постачання газу новим постачальником не розривається, а лише призупиняється в частині постачання природного газу на період поставки газу новим постачальником.

- У разі невиконання зобов'язань з постачання природного газу споживачу діючим постачальником (за умови відсутності простроченої заборгованості споживача перед цим постачальником) постачання природного газу споживачу постачальником із спеціальними обов'язками відновлюється у повному обсязі з першого дня, наступного після дня припинення виконання зобов'язань діючим постачальником.

- Постачальник забезпечує споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу відповідно до умов договору постачання природного газу.

Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:

- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
- перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
- Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.

Ціни та умови

Ціна природного газу на відкритому оптовому ринку формується на основі котирувальних цін ТОВ «УЕБ». На сьогодні Українська енергетична біржа – єдине джерело ринкових цін на природний газ.
Середньозважена ціна природного газу місячного ресурсу розраховується накопичувальним підсумком шляхом ділення загальної вартості укладених на Біржі угод щодо купівлі-продажу відповідного місячного ресурсу на умовах поставки ВТТ ГТС України на суму обсягів купівлі-продажу такого місячного ресурсу за відповідними укладеними угодами протягом усього періоду його продажу до вказаної дати включно.
З актуальними цінами ви можете ознайомитись за посиланням:

https://www.ueex.com.ua/exchange-quotations/


Для ознайомлення з цінами на природних газ у світі перейдіть за посиланням на сайт Міністерства фінансів України:

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/gas/

Що стосується тарифів на газ для населення – то роздрібні ціни на природний газ для населення на поточну дату можна також ознайомитись на сайті Міністерства фінансів України:
https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУОБСЯГ МВт*год В МІСЯЦЬЦІНА, ГРН. БЕЗ ПДВ
КПГ№1. 100% передплата від 100 Зв'язатись
КПГ№2. 100% передплата від 100 Зв'язатись
КПГ№3. Подекадна оплата від 100 Зв'язатись
КПГ№4. Оплата по факту від 100 Зв'язатись
КПГ№5. Індивідуальне від 100 Зв'язатись

 

Договір постачання природного газу споживачу

Перелік документів, що необхідні для укладення договору:
• Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців
• Оригінал або засвідчена копія довіреності особи, яка має право укладати договори, підписувати документи та вчиняти інші дії від імені підприємства (якщо договір підписується представником підприємства).

Мінімальні стандарти якості наданих послуг

Наша компанія дотримується стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу відповідно до умов, зазначених у Мінімальних стандартах та вимогах до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 1156 від 21.09.2017р.  Ці Стандарти та вимоги визначають перелік мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, що регулюють відносини, пов’язані в тому числі і постачанням природного газу відповідно до мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів, захистом прав споживачів та наданням постачальником природного газу компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачам.

Компенсація споживачам за недотримання стандартів якості

У разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у Додатку 3 до Стандартів та вимог.
Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період та інформує споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в «особистому кабінеті» споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

Припинення постачання природного газу

Відповідно до пункту 17 розділу ІІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, якщо побутовий споживач не здійснив оплату за спожитий природний газ протягом десяти днів після строку, визначеного договором постачання природного газу, постачальник має право здійснити заходи з припинення постачання природного газу споживачу шляхом направлення споживачу письмового повідомлення (з відміткою про вручення) з вимогою самостійно припинити споживання природного газу за рахунок перекриття запірного пристрою перед газовим приладом та допустити представника постачальника за пред'явленням службового посвідчення на об'єкт для пломбування запірних пристроїв, що має здійснюватися з дотриманням техніки безпеки.
Відповідно до пункту 13 розділу ІІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 , якщо непобутовий споживач проводить неповні аро несвоєчасні розрахунки за договором постачальник має припинити (обмежити) газопостачання. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання споживачу постачальник надсилає споживачу не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі споживачем час має право опломбувати запірні пристрої споживача, за допомогою яких споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти.
При цьому в повідомленні про припинення споживання природного газу постачальник має зазначити підстави та дату припинення газоспоживання, яка не може бути раніше ніж через три дні після дати отримання повідомлення.

Відновлення газопостачання

Відповідно пункту 30 розділу ІІІ Правил постачання природного газу відновлення газопостачання споживачу здійснюється за умови оплати простроченої заборгованості за природний газ за договором або складання між постачальником та споживачем графіка погашення заборгованості та відшкодування витрат постачальника на припинення та відновлення газопостачання.
Згідно з пунктом 15 розділу ІІ Правилами постачання природного газу у разі усунення споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС - копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).
Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.

Розгляд звернень/скарг/претензій

Якщо в процесі постачання природного газу виникнуть питання або скарги, Ви можете звернутися до нас у один з таких способів:
за телефоном +38 (093) 418 61 07;
електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
письмово або особисто за адресою: вул. Спаська, будинок 5, м. Київ, Україна, 04071, графік роботи офісу: робочі дні з 09.00 до 18.00.
У залежності від характеру скарг та звернень нами будуть у найкоротші терміни вжиті відповідні заходи.
У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеному пунктом 3.4 Постанови, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою за формою, наведеною в Додатку 4 до Стандартів та вимог.
У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

Строки розгляду звернень/скарг/претензій

Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:
•    форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;
•    діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;
•    діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.
Термін відповіді на письмові звернення – не більше 15 робочих днів з дати отримання нами вашого письмового звернення.
Крім того, з питань дотримання вимог законодавства у сфері енергетики Ви можете звернутися до:
•    Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
•    Державної інспекції енергетичного нагляду України.
•    Антимонопольного комітету України.

Врегулювання суперечок

Ми вважаємо, що найкращий шлях уникнення будь-яких суперечок – це чітке та зрозуміле викладення умов договору. Тому ми готові уточнювати і доповнювати запропонований проект договору з урахуванням побажань споживачів. Тим не менше, якщо суперечки уникнути не вдасться, ми докладемо усіх можливих зусиль для пошуку врегулювання суперечки шляхом перемовин.
Разом з тим, якщо компромісного вирішення спірних питань не буде досягнуто, вони можуть бути оскаржені в господарському суді в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та/або в НКРЕКП, у порядку, затвердженому НКРЕКП.
При цьому прийняття НКРЕКП або її територіальними органами рішення щодо спору не позбавляє сторони права звернутися з цього ж приводу до господарського суду.
Для врегулювання суперечок звертайтесь:

за телефоном +380 (93) 418 61 07

письмово або особисто за адресою  вул. Спаська, будинок 5, м. Київ, Україна, 04071, графік роботи офісу  з 09.00 до 18.00 в робочі дні

електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Відповідальна особа за розгляд та врегулювання суперечок: Семендяк Анна Юріївна.

Права та обов'язки постачальника та споживача:

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827, та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1386/27831 споживач має право на вибір постачальника природного газу. 
При цьому постачальники природного газу мають широкі можливості щодо джерел отримання ресурсів природного газу. Це може бути як газ вітчизняних газовидобувних компаній, так і газ, імпортований з країн ЄС, а також купований у інших постачальників.

Постачальник природного газу зобов’язується: 

1) дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
2) забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;
3) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
4) в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
5) своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу;
6) своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
8) пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
9) створити точки контакту для надання інформації споживачам; 
10) надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
11) у випадку ініціювання виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;
12) укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;
13) виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством. 

Постачальник природного газу має право:

1) укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
2) отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
3) на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
4) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання, щодо режимів споживання природного газу;
5) на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил постачання;
6) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.
7) Права та обов'язки споживача природного газу здійснюються відповідно до статті 13 Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1382/27827.

Споживач, який не є побутовим зобов'язаний:

1) дотримуватись вимог Правил постачання;
2) забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
3) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
4) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
5) забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
6) самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
7) порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
8) відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
9) перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
10) відсутності укладеного договору постачання природного газу;
11) інших випадках, передбачених Правилами постачання та чинним законодавством.

Споживач, який не є побутовим має право:

Природний газ

1) на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
2) на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;
3) на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
4) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
5) вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
6) інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

Відповідно до п. 21-22 розділу 3 Правил постачання природного газу побутовий споживач має право на:

1) вільний вибір постачальника та безоплатну зміну постачальника; 
2) безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;
3) зменшення розміру плати у разі погіршення наданих постачальником послуг;
4) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов’язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником тощо;
5) розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку, зокрема Правилами постачання природного газу;
6) проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акту;
7) безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показання власного споживання природного газу;
8) інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством;
9) безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором про надання населенню послуг з газопостачання.

Побутовий споживач зобов’язаний:

1) укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;
2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору;
3) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
4) не пізніше ніж за двадцять робочих днів до звільнення приміщення або повного припинення газоспоживання письмово повідомити діючому постачальнику про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;
5) безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильник газу, представників постачальника після пред’явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
6) проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;
7) виконувати інші обов’язки, передбачені цими Правилами та чинним законодавством.
 

Головна
  Енергія технологій

 

 Call us: +38(093)418-61-07